Franchise

Wat maakt Vacaturebank-regionaal.nl zo uniek?

Wij werken regionaal met een heel bijzonder concept.


Door samen te werken met scholen, opleidingsbedrijven, universiteiten, bedrijvenkringen, re-integratiebedrijven... zijn wij veel meer dan alleen maar een vacaturebank met een cv database! Samenwerken staat bij ons hoog in het vaandel. Hierdoor hebben wij weinig kosten en krijgen snel een goede naamsbekendheid en hiermee kijkers en klanten.


Heb jij interesse om een eigen regionale vacaturebank
te willen beheren en wil je meer weten over ons concept?
Wij zoeken nog franchisenemers voor Vacaturebank-Regionaal.nl voor de volgende regio's:

Twente (online)
Arnhem (online)
Nijmegen (online)
Veluwe Ede Barneveld
Noord-Holland
Flevoland (incl. Almere)
Utrecht
Veluwe Ede Barneveld
Haaglanden
Rotterdam
Zeeland
West Brabant
Midden-Oost- Brabant
Limburg
Rivierenland
      

Andere regio's op aanvraag!

Als ze niet bezet zijn stuur dan een aanvraag naar ons.

Deze regio's hebben reeds franchisenemers:

Achterhoek-Liemers     www.Vacaturebank-Achterhoek.nl
Friesland, Groningen, Drenthe met de Waddeneilanden     www.Vacaturebank-NoordNederland.nl
Amsterdam     www.Vacaturebank-Amsterdam.nl
Zeeland, Breda, Dordrecht, Rotterdam en Maasvlakte     www.Vacaturebank-ZuidWestNederland.nl
(Steden3hoek) Westoverijssel     www.Vacaturebank-Steden3hoek.nl

Wat is franchising?

Franchising is een vorm van ondernemen, waarbij de ondernemer een eigen bedrijf heeft (of start) volgens een bepaalde formule, de franchiseformule, die in gebruik gegeven wordt door de franchisegever. De franchisenemer heeft dus een eigen onderneming, niet een filiaal. Hij is juridisch en economisch zelfstandig.

De franchiseformule en de voordelen voor de franchisenemer

De formule, zoals vastgelegd in het handboek, zorgt voor uniformiteit. Dit geeft herkenbaarheid voor de klant, en berekenbaarheid voor de ondernemer. Het gebruik van de franchiseformule geeft de ondernemer hierdoor een veel grotere kans op succes dan wanneer hij een eigen bedrijf van de grond af aan zou moeten opzetten. Als franchisenemer heeft hij weliswaar wat minder eigen inbreng, maar hij hoeft het wiel niet telkens opnieuw uit te vinden. Ook neemt de franchisegever hem diverse taken uit handen, en biedt hem knowhow en begeleiding.

Voordelen voor de franchisegever

Voor de franchisegever zijn er ook diverse voordelen. Ondernemers zijn veelal gemotiveerder en actiever dan filiaalmanagers. Hij kan zich meer focussen op de formule zelf, en taken als inkoop, promotie en prijsbeleid. Ook is er een gunstiger spreiding van risico.

Hard en soft franchise

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hard franchise en soft franchise. Het verschil zit hem in de mate van vrijheid die de franchisenemer heeft bij het implementeren van de franchiseformule. Bij hard franchise is de formule duidelijk en gedetailleerd beschreven, bij soft franchise is het allemaal minder "hard". Bij soft franchise is er dus meer vrijheid, maar zijn er ook meer keuzen die gemaakt moeten worden door de franchisenemer, dan bij hard franchise.

De franchiseovereenkomst aangaan

Een franchiseovereenkomst wordt vaak aangegaan voor een minimum van 1 jaar, hierna is de franchisenemer vrij om niet meer met de franchise verder te gaan. Een franchisegever zal over het algemeen een soort sollicitatieprocedure hebben voor potentiële franchisenemers, om geschikte kandidaten te selecteren en daarmee mislukkingen te voorkomen. Een franchisenemer doet er andersom ook goed aan zich van tevoren goed te informeren over of de franchiseformule en franchising op zich hem wel liggen.

Kosten

Bij het opzetten van een nieuwe franchise zal de franchisegever vaak een entreefee hanteren. De entreefee is de vergoeding die de zelfstandig ondernemer betaalt aan de franchisegever voor o.a. het idee, marketing, kennis en aanvangstrainingen. Ter dekking van kosten voor reclame en promotie van het merk, en verdere ondersteuning, draagt de franchisenemer vaak een percentage van de omzet af.